دیدار اعضای شورای تربیتی پایگاه شهید بهرامی با معاون تربیت و آموزش بسیح(تصویر) | پایگاه شهید بهرامی